راه اندازی خط لوله های شیر پیچی

با تلاش نیروهای مجرب ، مجموعه همکو موفق به راه اندازی خط لوله انشعاب اجاق گاز برای شیر های پیچی گردید.