خط مشی

شرکت هوشمند مبین کوشا،طراح و تولید کننده انواع اجاق گاز، هود و قطعات وابسته، در راستای بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد بین المللی ISO 9001-2015 را پیاده سازی نموده و در این راستا خود را متعهد به اصول زیر می داند :

  1. اعتقاد به منابع انساني به عنوان اصلي ترين سرمايه شرکت، و تلاش در راستای ارتقاء ایمنی، دانش، مهارت، و انگیزه های کارکنان
  2. ایجاد تفکر فرایندگرا و مبتنی بر ریسک در کلیه سطوح سازمان و جلب مشارکت کارکنان در شناسایی و کنترل عوامل تاثیرگذار بر سیستم
  3. سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق بهبود مداوم سطح کیفی و تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان
  4. تلاش در جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید و تمرکز بر ارتقاء طراحی و توسعه جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر
  5. بهبود مستمر سیستم به منظور ارتقاء اثربخشی و بهبود روابط متقابل با ذینفعان

    اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.

مدیر عامل

سید حمیدرضا میراحمدی